Testen

“Al het mythische en magische, al het heroïsche en musische, het logische en plastische zoekt vorm en expressie in nobel spel.”

Dit is het motto van Stichting Mu6, ontleend aan Johan Huzinga.

Men leze zijn ‘Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur’ (1938) – De spelende mens, kortom.

Al hetgeen Johan Huizinga (1872–1945) – een van ‘s werelds meest toonaangevende cultuurhistorici tot op heden – hierin aantoont, blijkt relevanter dan ooit. Impliciet immers deze waarschuwing die al destijds opgeld deed: meer en meer controle over ’s mensen doen en laten. Als gevolg: mogen, kunnen wij nog wel vrij spelen?

Homo ludens - Johan Huizinga