Onder constructie

31-12-2019 31-12-2020
Activa
Vleugel € 29.500 € 29.500
Afschrijving -€ 1.500
€ 29.500 € 28.000
Bank -€ 7 € 123
Totaal activa € 29.493 € 28.123
Passiva
Crediteuren € 25.000 € 25.000
Rek.courant € 119
Totaal passiva € 25.000 € 25.119
Eigen vermogen € 4.493 € 4.493
Resultaat 2020 -€ 1.490
€ 4.493 € 3.003
31-12-2020
Donaties € 125,00
Afschrijvingskosten -€ 1.500,00
Bankkosten -€ 114,52
Totaal -€ 1.489,52