Jaarverslag 2019

De balans van Stichting Mu6 Rijnland per 31 december 2019

Activa

Yamaha C7
 €  29.500,00 

Passiva

Eigen vermogen
 €     4.500,00 

Crediteuren
 €  25.000,00 

Toelichting

Het bestuur van Stichting Mu6 Rijnland, opgericht op 6 maart 2019, verklaart het volgende:

Inzake de concertvleugel Yamaha C7, bouwjaar 1997:

Deze staat sinds september 2017 permanent in Cultuurhuis De Paulus Oegstgeest en aan een ieder na afspraak ter beschikking. Van dit instrument is Stichting Mu6 sinds 31 december de eigenaar. 

Het taxatierapport van de firma Evert Piano’s en Vleugels, tevens leverancier van dit instrument, vermeldt een waarde van €29.500. Deze firma heeft onderhavige vleugel sinds september 2017 steeds gestemd en onderhouden.

Stichting Mu6 Rijnland heeft deze concertvleugel kunnen verwerven dankzij donaties – uit de campagne op het crowdfunding platform Voordekunst van november 2017, waarvan de netto-opbrengst €5.850 is en uit het Pianofonds van Stichting Mu6 waarvan de opbrengst €2.950 bedraagt – als mede op grond van een achtergestelde lening.