ANBI-status

Een ANBI-status heeft als voordeel dat particulieren hun (losse) giften – onder voorwaarden – kunnen aftrekken van de belasting.

Periodieke giften voor ten minste 5 jaar door particulieren aan een ANBI zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. 

ANBI’s betalen geen belasting over de giften die ze krijgen. Zo kunnen deze giften voor de volle 100% voor de doelstelling worden ingezet.

RSIN: 859803776
KvK-nummer: 74191594
Bankrelatie: t.n.v. Stichting Mu6: NL50 RBRB 0778 2545 77